O nás

Realizátor projektu: Akropolis, o.s.

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis.

Občanské sdružení AKROPOLIS, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytnout rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou možnost aktivního využití volného času a možnost dalšího vzdělání, které by usnadnilo mimo jiné návrat do práce po mateřské (rodičovské) dovolené.

Občanského sdružení AKROPOLIS, o.s. je provozovatelem centra AKROPOLIS v Uherském Hradišti, na Staré Tenici 1195, v němž je integrovaná herna, místnost pro kreativní činnosti, učebna a tělocvična. To umožňuje realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé současně se službou hlídání dětí v průběhu těchto aktivit.

Cíle sdružení lze shrnout do následujících bodů:

  • organizovat pravidelné aktivity pro děti i dospělé - kurzy, semináře, přednášky a poradenství, a tím uspokojovat jejich sportovní, kulturní a vzdělávací zájmy. Po dobu aktivit dospělých sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti či osoby blízké.
  • zajistit vzdělávání a doškolování klientů, vytvoření programů distančního vzdělávání, s cílem zvýšit možnosti při získávání pracovních příležitostí, po dobu presenčních vzdělávacích kurzů sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti.
  • aktivně napomáhat klientům při hledání méně rozšířených variant pracovních úvazků, především formou spolupráce s orgány státní správy, odborným poradenstvím a začleněním pracovních nabídek a poptávek na webových stránkách sdružení.
  • poskytovat dětem prostor pro vzájemné setkávání a využití volného času, organizovat pravidelné aktivity pro děti - kroužky či jiné programy.
  • podporovat a zprostředkovávat společné aktivity rodičů s dětmi jako jsou pobyty v přírodě, výlety a tábory s organizovaným programem.
  • prostřednictvím nabízených služeb přispívat ke zlepšování kvality života rodičů malých dětí v UH


Partneři projektu:

pro Jihomoravský kraj - Facilita CZ,

 

Co děláme

Naší parketou jsou vzdělávací kurzy a výcviky v oblasti měkkých a manažerských dovedností a další nástroje rozvoje, tedy koučování, facilitace, assessment a development centra včetně psychodiagnostiky. Nejraději ale kombinujeme více nástrojů v dlouhodobějších programech tak, aby užitek byl pro účastníky co největší.

Velkou výhodou je naše velikost – jako lektoři menší společnosti jsme od začátku v přímém kontaktu se zadavatelem. Máme možnost poznat prostředí organizace a pochopit strategii firmy. Vlastní návrh spolupráce pak z této strategie vychází a  odráží nejen cíle zadavatele, ale také potřeby účastníků samotných.

Jak pracujeme

Pracujeme vždy s klienty na principu partnerské spolupráce, nasloucháme jejich potřebám a možnostem a podle toho společně vypracujeme řešení.

Naše nabídka je komplexní - zahrnuje zmapování situace a potřeb, návrh a realizaci programu, ale také průběžné konzultace, koučink, facilitaci reálných situací a samozřejmě vyhodnocení.

 

 

pro Pardubický kraj - MC Krůček

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. (dále jen MC Krůček) je organizací, která již desátým rokem (vznik 2001) nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi.
 

Posláním MC Krůček je být centrem komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi.

 

Hlavními cíli MC Krůček je přispívat k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravit na mateřství a rodičovství, předávat poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života a podpořit výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožnit vzájemný kontakt, vzdělávání, podporovat je v jejich schopnostech a dovednostech a rozšiřovat jejich poznání. Přednáškami a semináři, které podporují rozvoj osobnosti, pomáhat při návratu na trh práce, ale i ve zvládání rodičovské role a slaďování práce a rodiny. Cílem je též zastupovat zájmy rodičů a dětí, dohlížet na uplatňování základních práv dítěte a posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy. Dětem pomáhat nacházet nové kamarády, pomáhat v jejich socializaci, rozvíjet jejich emoční a sociální inteligenci a posilovat jejich kompetence a učit je mnoha novým dovednostem. Zároveň jim i jejich rodičům umožňovat prožít smysluplněji a lépe období kojeneckého, batolecího a předškolního věku a dát více radosti do tohoto období.