Lektoři

 

Jihomoravský kraj

 

Mgr. Tomáš Geisler

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru právo a právní věda. Působil na stáži v advokátní kanceláři, jako člen realizačního týmu pro zefektivnění činnosti soudů a nyní je asistentem soudkyně na správním úseku Krajského soudu v Brně. V rámci své praxe absolvoval řadu vzdělávacích kurzů a seminářu zaměřených mj. i na "nový" občanský zákoník. Jeho cílem v rámci projektu je posluchačům přiblížit zásadní právní insituty praktickou, lidskou a pokud možno zábavnou formou.

 

PhDr. Vladimír Jelen

Má osmnáct let zkušeností s vedením vzdělávacích programů a jako lektor v oblasti vedení osobnostního rozvoje, zážitkové pedagogiky, práce s firemními a manažerskými skupinami všech úrovní v rolích tvůrce, organizátora, trenéra a kouče.

A proč právě školí počítačovou gramotnost? 

Říká: „Když jsem se to naučil já, tak to zvládnou i ostatní, ale musí chtít a nebát se experimentovat…“

 

Mgr. Viera Kratkoczka

Vystudovala bakalářskou psychologii na FF UK v Bratislavě a magisterskou na FSS MU v Brně, má zkušenosti z lektoringu, koučingu, výběru pracovníků na různé pozice, co jí poskytuje dobrou orientaci na trhu práce. Věnuje se poradenské a konzultační činnosti. Zajímají ji individuální příběhy účastníků kurzů a společně s nimi hledá cesty, jak uplatnit jejich potenciál. O oblast finanční gramotnosti se začala zajímat po zkušenosti se zadlužením u blízké osoby, s úvodem do podnikání má také osobní zkušenost. Přednášky doplňuje o praktické příklady, díky kterým se účastníci kurzů naučí aplikovat teoretické principy a poučky na vlastní zkušenosti.

 

Mgr. Jana Šimáčková

Je absolventem magisterského studia právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zabývá občanským právem, a to zejména řízením exekučním, insolvenčním a ochranou spotřebitele. V těchto oblastech poskytuje poradenskou a lektorskou činnost.

 

Zlínský kraj

 

Lukáš Rezek

Je absolventem  Univerzity Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Má za sebou praxi v advokátní kanceláři, věnoval se finančnímu poradenství a od roku 2013 je mimo jiné lektorem pracovního a obchodního práva.

 

Ing. Jiří Pytela

Vystudoval VVŠ PV ve Vyškově (1994-1999) - fakulta EOS, obor obchodní činnost a finanční podnikání
Školení obchodních a komunikačních dovedností, koučink (v letech 2002, 2003, 2004, 2008, 2011,2013), od společností T&CC, BFE a dalších.
Školení obchodních a komunikačních dovedností, koučink (v letech 2002, 2003, 2004, 2008, 2011,2013), od
společností T&CC, BFE a dalších

Podniká na základě živnostenského oprávnění (od r. 1996 dosud). Poradenská činnost, softwarová správa, zpracování dat, správa sítí, grafické práce.
Školení skupinové i individuální, poradenství, správa sítí, serverů, webdesign.

 

Jan Hoférek, Dis.

Je absolventem Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Kroměříž sociální pedagogika, DiS.

Pracuje jako sociální pracovník, poradce Občanské poradny  Oblastní charity v UH.

 

Pardubický kraj

 

Ing. Ivo Janeček

Zkušený lektor s darem vysvětlit problematiku IT lidskou řečí. Školí od učitelů po seniory a mimo jiné je také motivátor, kouč, terapeut. Můžete se ním vydat nejen mezi 0 a 1 v počítačích ale i na procházku po žhavém uhlí.www.firewalking.cz

 

Bc. Miroslav Zavřel

Přes dvacet let pracoval ve funkci vrchního rady na inspektorátu České obchodní inspekce. Absolvoval  bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřením na státní správu. Mezi hlavní priority jeho práce na České obchodní inspekci patřila problematika ochrany spotřebitele. Zabýval se problematikou "šmejdů", problematikou prodeje ojetých automobilů, problematikou prodeje uskutečňovaného přes internet a podobně. Tuto problematiku dlouhodobě přednášel pro veřejné i soukromé subjekty. Je též lektorem správního řádu.

 

Ing. Martin Bělovský

Vystudoval marketing, management a logistiku. Pět let pracoval v mezinárodních firmách. V současné době je ředitelem neziskové organizace zaměřené na pomoc osobám se zdravotním postižením a je lektorem se zaměřením na zvyšování vědomostí v oblasti finanční gramotnosti a rodinných financí.


 

Mgr. Šárka Klodnerová 

Pochází z rodiny, v níž se právnická profese dědí z generace na generaci. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté jsem působila jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích ve Svitavách, kde postupně získávala zkušenosti z každodenní právní praxe. Nyní je advokátkou poskytující služby ve všech oblastech práva České republiky se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a rodinné právo, právo exekuční a insolvenční. www.klodnerova.cz

 

Ing. Marcela Ducháčková

Od roku 1993 poskytuje odborného poradenství v oblasti účetnictví a daní. Nabízí také rekvalifikační kurzy pro firmy i začínající podnikatele. Právní předpisy a paragrafy s touto oblastí spojené má v malíčku. www.duchackova.cz

 

Mgr. Monika Čuhelová

Umí najít, v čem jste dobří a podnítit vás k další práci na osobním rozvoji, najít odvahu a začít na vlastních nohou.  Vystudovala psychologii a sociologii na FSS MU Brno a sociální práci v Hradci Králové.  Pravidelně lektoruje semináře zaměřených na slaďování rodiny, práce a osobního života, time-managementu, komunikace v rodině, rodičovských kompetencích.

Světlana Čiberová

Pracuje v oboru vizážistiky přes 30 let, specializuje se na "proměny" a semináře o psychologii vzhledu a profesní image. Je vicemistryní ČR v make-upu, spolupracovala např s ČT 1, TV Prima, Českým rozhlasem Pardubice. Umí ze vzhledu přečíst osobnost člověka, jeho potřeby i problémy, tedy rozkrýt symboliku vzhledu. To je důležité k pochopení, kým ve skutečnosti jsme, a tím nastolení harmonie ve volbě oblečení, účesu i líčeníwww.svetlanaciberova.cz