Gramotnost není jenom čtení v Bystrém

Cyklus bezplatného vzdělávání pro občany města Bystré

Semináře a konzultace s odbornými lektory se uskuteční během ledna první poloviny února v prostorách Společenského centra. Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost zaměřenou na práci s tablety, právní gramotnost, finanční a spotřebitelskou gramotnost nebo základy podnikání.
Úvodní schůzka pro zájemce se koná 14. 4. 2015 od 15:30 hodin v 1. patře Multifunkčního domu Bystré

Následovat bude pět kurzů:

• První seminář Naučte se jak s chytrými telefony či tablety ve se uskuteční ve dvou dnech, a to  28. a 29.4.2015. Do oblastí počítačové gramotnosti povede účastníky Ing. Ivo Janeček. (K dispozici bude mobilní počítačová učebna vybavená sedmi tablety a třemi výkonnými chytrými telefony, ale můžete si donést i svá zařízení)
• Seminář s názvem Nenechám se napálit – spotřebitelská gramotnost proběhne dne 5. 5. 2015 s lektorem Bc. Miroslavem Zavřelem.
Peníze se počítají – finanční gramotnost se uskuteční dne  6. 5. 2015 s lektorem Ing. Martinem Bělovským.
Neznalost zákona neomlouvá – kurz právní gramotnosti bude realizován ve dvou dnech, a to   12.5. 2015, kdy bude školit Mgr. Šárka Klodnerová a  13.5.2014 s lektorkou Ing. Marcelou Ducháčkovou.
•  Školení na téma základy podnikání a sebeprezentace s názvem Živím sám sebe se uskuteční  19. 5. 2015, kdy lektoruje Mgr. Monika Čuhelová, a 20. 5. 2015, kdy povede seminář specialistka na sebeprezentaci a vizáž Světlana Čiberová.
 
Vzdělávání bude probíhat vždy v časech od 15:00 do 20:00 hodin. Během seminářů je zajištěno hlídání dětí pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a občerstvení pro účastníky. Vše je pro účastníky projektu zdarma.
 
Projekt Gramotnost není jenom čtení v Bystrém realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav za podpory Evropského sociálního fondu. Pro další dotazy se můžete obrátit na Jaroslavu Herbrichovou, tel.: 734134759 , email:  jaroslava.herb@gmail.com  nebo Lenku Navrátilovou, tel.: 605718032, email: le.navratilova@centrum.cz
  Více na https://gramotnost3.webnode.cz/